คำสอนของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

คำสอนของพระพุทธศาสนา ลักษณะของศาสนาพุทธคือศาสนาของการวิเคราะห์นั่นคือความชำนาญในการวิเคราะห์ความจริงและความจริงเป็นเลิศเนื่องจากการวิเคราะห์ทางจิตวิทยามีรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน เป็นการวิเคราะห์ธรรมะในรูปแบบที่ละเอียดรอบคอบและกลมกลืนกันเป็นระบบทึบ ถ้ อ่านเพิ่ม →