พระพุทธรูปประจำ วันเสาร์

พระปางนาคปก

คนที่ที่เกิดในวันเสาร์ พระประจำวันเสาร์ ได้แก่ ปางนาคปรก     ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขดร่างเป็นวงกลมเป็นพ อ่านเพิ่ม →

พระพุทธรูปประจำวันศุกร์

พระปางรำพึง

คนที่เกิดในวันศุกร์ พระประจำวันศุกร์ ได้แก่ ปางรำพึง ลักษณะพระพุทธรูป: พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถืขวาทับพระหัตถ์ซ้าย ความเป็นมา           ภายหลังจากที่ตรัสรู้ได้ไม่นาน พระพุทธเจ้าซึ่งประท อ่านเพิ่ม →

พระพุทธรูปประจำวัน พฤหัสบดี

พระปางสมาธิ

คนที่ที่เกิดในวันพฤหัสบดี พระประจำวันพฤหัสบดี ได้แก่ ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ ลักษณะพระพุทธรูป: พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย อ่านเพิ่ม →