เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำศาสนา พระพุธรูปพระพุทธเจ้า เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราทางศาสนามาช้านาน และมีพระพุทธรูปประจำวันเกิดออยู่หลายปาง เราจึงได้ค้นหารวบรวมข้อมูล พระพุธรูปแต่ละปางมา ให้ได้ศึกษาประวัติ และความหมายของแต่ละปางว่ามีความสำคัญกับวันเกิดของคุณอย่างไร นอกจากนี้ ยังมี 12 นักษัตร อีกด้วย