บุญคืออะไร และบาปคืออะไร

ถาม บุญคืออะไร และบาปคืออะไรครับ สุ. ถ้าเป็นบาป ก็เป็นสภาพธรรมที่ไม่ดีงาม บุญก็คือสภาพธรรมที่ดีงาม ทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้โดยไม่ศึกษา เราก็จะตัดสินด้วยตัวของเราเองซึ่งผิดๆ ถูกๆ ใช่ไหมคะ ว่าตอนนี้บุญล่ะ ตอนนั้นบาปล่ะ แต่ความจริงธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดมาก เ อ่านเพิ่ม →

คำสอนของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

คำสอนของพระพุทธศาสนา ลักษณะของศาสนาพุทธคือศาสนาของการวิเคราะห์นั่นคือความชำนาญในการวิเคราะห์ความจริงและความจริงเป็นเลิศเนื่องจากการวิเคราะห์ทางจิตวิทยามีรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน เป็นการวิเคราะห์ธรรมะในรูปแบบที่ละเอียดรอบคอบและกลมกลืนกันเป็นระบบทึบ ถ้ อ่านเพิ่ม →

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นคำสอนที่จะช่วยให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพื่อสู่นิพพาน ได้แก่ 1. ทุกข์ หมายถึง สภาพที่ทนได้ยากทั้งร่างกายและจิตใจ 1.1 สภาวทุกข์ หรือ ทุกข์ประจำ ได้แก่ เกิด แก่ เ อ่านเพิ่ม →