พระพุทธรูปประจำ วันเสาร์

พระปางนาคปก

คนที่ที่เกิดในวันเสาร์ พระประจำวันเสาร์ ได้แก่ ปางนาคปรก     ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขดร่างเป็นวงกลมเป็นพ อ่านเพิ่ม →