พระประจำวัน

พระประจำวัน

พระประจำวัน เริ่มมีมาในสมัยรัชกาลที่๔ โดยรัชกาลที่๔ ท่านเป็นห่วงประชาชนที่งมงายในโหราศาสตร์ แต่ครั้นจะไปเปลี่ยนชาวบ้านก็จะยาก ท่านเลยคิดขึ้นมาว่า กระนั้นเลย เค้าจะเชื่อก็เชื่อไป แต่เราต้องหาอุบายให้คนเข้าวัด มาศึกษาธรรม ท่านเลยคิดค้น ปางของพระพุทธรูป อ่านเพิ่ม →