พระพุทธรูปประจำวันศุกร์

พระปางรำพึง

คนที่เกิดในวันศุกร์ พระประจำวันศุกร์ ได้แก่ ปางรำพึง ลักษณะพระพุทธรูป: พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถืขวาทับพระหัตถ์ซ้าย ความเป็นมา           ภายหลังจากที่ตรัสรู้ได้ไม่นาน พระพุทธเจ้าซึ่งประท อ่านเพิ่ม →