นักษัตรปีระกา

ปีไก่

สัญลักษณ์  :  ไก่ ชาติภูมิ  :  ผีเสื้อผู้ชาย ธาตุ  :  เหล็ก มิ่งขวัญโชคลาภ  :  ต้นฝ้ายเทศหรือต้นยาง   ลึกๆแล้วคนเกิดปีระกาเป็นพวกหัวอนุรักษ์นิยม ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อมปิดบังชอบสังคม ต้องการการใส่ใจจากผู้อื่น เป็นเจ้าภาพที่ดี และชอบเอนเตอรเทรนผู้อื่น อ่านเพิ่ม →