พระประจำวัน

พระประจำวัน

พระประจำวัน เริ่มมีมาในสมัยรัชกาลที่๔ โดยรัชกาลที่๔ ท่านเป็นห่วงประชาชนที่งมงายในโหราศาสตร์ แต่ครั้นจะไปเปลี่ยนชาวบ้านก็จะยาก ท่านเลยคิดขึ้นมาว่า กระนั้นเลย เค้าจะเชื่อก็เชื่อไป แต่เราต้องหาอุบายให้คนเข้าวัด มาศึกษาธรรม ท่านเลยคิดค้น ปางของพระพุทธรูป อ่านเพิ่ม →

พระพุทธรูปประจำ วันเสาร์

พระปางนาคปก

คนที่ที่เกิดในวันเสาร์ พระประจำวันเสาร์ ได้แก่ ปางนาคปรก     ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขดร่างเป็นวงกลมเป็นพ อ่านเพิ่ม →

พระพุทธรูปประจำวันศุกร์

พระปางรำพึง

คนที่เกิดในวันศุกร์ พระประจำวันศุกร์ ได้แก่ ปางรำพึง ลักษณะพระพุทธรูป: พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถืขวาทับพระหัตถ์ซ้าย ความเป็นมา           ภายหลังจากที่ตรัสรู้ได้ไม่นาน พระพุทธเจ้าซึ่งประท อ่านเพิ่ม →