พระประจำวัน

พระประจำวัน เริ่มมีมาในสมัยรัชกาลที่๔ โดยรัชกาลที่๔ ท่านเป็นห่วงประชาชนที่งมงายในโหราศาสตร์ แต่ครั้นจะไปเปลี่ยนชาวบ้านก็จะยาก ท่านเลยคิดขึ้นมาว่า กระนั้นเลย เค้าจะเชื่อก็เชื่อไป แต่เราต้องหาอุบายให้คนเข้าวัด มาศึกษาธรรม
ท่านเลยคิดค้น ปางของพระพุทธรูปประจำวันขึ้นมา โดยเจตนาให้ ชาวบ้านเมื่อดูดวงเสร็จแล้ว ต้องการสะเดาะห์เคราะห์เสริมดวง ก็จะเข้าวัดมาทำบุญกับพระ
ซึ่งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พระจะได้สอนธรรมะจริงๆให้กับโยม

รัชกาลที่๔ ท่านเป็นปราชญ์ ทั้งทางโหราศาสตร์ และ พุทธศาสนา ท่านเลย มาดูว่า ตามดวงแล้วคนเกิดวันนั้นๆ จะมีข้อเสีย ข้อพีงระวังอะไรบ้าง แล้วท่านก็เลือกเอาปางพระพุทธรูป ที่มีเรื่องราวเป็นข้อคิดสอนใจให้กับคนวันนั้นๆ เพื่อที่ว่า เวลาชาวบ้านกราบไหว้แล้ว จะย้อนมาเตือนใจตัวเอง

พระประจำวัน