ดอกไม้ 12 ชนิด กับ 12 ราศี มาดูกันว่าคุณเป็นดอกอะไร

 

จากการสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติค่ะ และการพิจารณาองค์ความรู้เกี่ยวกับจักรราศี ผู้พยากรณ์มีความเห็นว่า เราสามารถเปรียบเทียบ 12 ราศีได้กับดอกไม้ 12 ชนิดด้วยนะคะ

มาดูกันว่า ราศีของคุณจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกับดอกอะไร

สิ่งสำคัญอยู่ที่การทำความรู้จักดอกไม้ ไปพร้อม ๆ กับการทำความรู้จักตัวเอง ทั้งภายนอก ภายใน ลองมาสำรวจกันค่ะ ว่าคุณน่ะใช่ “ดอกนั้น” หรือเปล่า

ดอกไม้ประจำราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค. หรือลัคนาสถิต)

ดอกงิ้วแดง

เรื่องราวและเหตุผล

งิ้วแดงเป็นไม้ยืนต้นที่สูงสง่า ตามต้นมีหนามแหลม แผ่กิ่งก้านออกไปรอบตัว ออกดอกในฤดูหนาว เมื่อออกดอกจะมีสีแดงเพลิงไปทั้งต้น กล่าวกันว่าปีไหนหนาวจัดดอกจะมีสีแดงเป็นพิเศษ สภาพดอกขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม มีประโยชน์ทางสมุนไพร ไส้เกสรนำไปตากแห้งปรุงเป็นอาหารได้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมีคำว่า “หนาวดอกงิ้ว” หมายถึงระยะเวลาที่ต้นงิ้วออกดอก ประมาณเดือนยี่ อากาศเย็นกว่าธรรมดา โดยอ้างถึงนิราศพระประธมของสุนทรภู่ ตอนหนึ่งว่า “น้ำค้างพรมลมเฉื่อยเรื่อยเรื่อยริ้ว หนาวดอกงิ้วงิ้วออกดอกไสว”

นอกจากนั้นแล้ว งิ้วยังเป็นต้นไม้ในตำนาน เป็นพิมานของพญาครุฑในป่าหิมพานต์ ในชื่อเรียก สิมพลีหรือ ฉิมพลี เป็นที่มาของคำว่า วิมานฉิมพลี ส่วนสำนวน “ปีนต้นงิ้ว” อันเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในกาม มีที่มาจากหนังสือไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วง ตอนที่กล่าวถึงอบายภูมิ

“ต้นงิ้วนั้นต้นสูงได้ต้นแลโยชน์ แลหนามงิ้วนั้นเทียรย่อมเหล็กแดงเป็นเปลวลุกอยู่ แลหนามงิ้วนั้น ยาวได้ 10 นิ้วมือ เป็นเปลวไฟลุกอยู่บ่ห่อนจะรู้ดับสักคาบแล… ฝูงยมบาลก็เอาหอกดาบหลาวแหลนอันคมเทียรย่อมเหล็กแดงแทงตีนผู้ชาย จำให้ขึ้นไปหาผู้หญิงว่าชู้สูอยู่บนปลายงิ้วโพ้น”

ดังนั้น ดอกงิ้วแดงจึงสัมพันธ์ได้กับราศีเมษ (ธาตุไฟ ราศีแห่งความกล้าแข็ง สีต้องโฉลกแก่ราศีคือ สีแดง สีแสด)

หรือเทียบได้กับเรือนที่ 1 (เรือนลัคนา) ของจักรราศี หมายถึง ตัวตนเจ้าชะตา, ชีวิต, บุคลิกภาพ, อุปนิสัย, พฤติกรรม, เรื่องส่วนตัว ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ

คุณเป็นคนโอ่อ่าผ่าเผย มีนิสัยยอมหักไม่ยอมงอ ใจร้อน รักความก้าวหน้า ยิ้มยาก บางคนอาจได้ยินเสียงสรรเสริญบ่อย ๆ ว่า “หัวแข็ง !” การกระทำหลายอย่างขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์เป็นใหญ่ บทจะดีมีเมตตา มีน้ำอดน้ำทนก็มีได้สุด ๆ แต่บทจะเล่นเป็นยักษ์เป็นมาร ใครอย่าขวางเชียว ถึงไหนถึงกัน

เรื่องราวและเหตุผล

ทองหลางถือเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของไทย เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบมีลวดลายสวยงาม ดอกมีสีแดง นิยมปลูกตามบ้านเรือนเพราะเชื่อว่าให้คุณด้านโชคลาภ ทรัพย์สิน มักใช้ในพิธีกรรมสำคัญเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เช่น วางศิลาฤกษ์ ปลูกบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ หรือในพิธีมงคลสมรส อีกชื่อเรียกว่า “ประวาลพฤกษ์” หรือ “ปาริชาติ” เชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในสรวงสวรรค์สมัยพุทธกาล

ในพระไตรปิฎก มีกล่าวถึงดอกทองหลางใน อรรถกถายมกปาฏิหีรญาณนิทเทส ว่าเมื่อพระตถาคตทรงทำยมกปาฏิหาริย์

“รัศมีสีแดงย่อมซ่านออกจากพระมังสะแลพระโลหิตและจากที่สีแดงแห่งพระเนตร, ด้วยอำนาจแห่งรัศมีสีแดง ทิศาภาคย่อมรุ่งโรจน์ดุจย้อมด้วยผงชาด ดุจหลั่งออกซึ่งน้ำสีครั่งที่สุกปลั่ง ดุจวงด้วยผ้ากัมพลสีแดง และเกลื่อนกลาดไปด้วยดอกไม้สีแดง คือดอกชัยพฤกษ์ ดอกทองหลางและดอกชบา” ใบ เปลือก ราก มีสรรพคุณทางยา ปรุงเป็นสมุนไพรขับพิษขับลม ใบอ่อนใช้รับประทานได้

เมื่อเทียบความหมาย จึงสัมพันธ์ได้อย่างมากกับราศีพฤษภ (ธาตุดิน ราศีแห่งความมั่นคง สีประจำราศีคือ สีเขียว เขียวอ่อน สีไพล)

หรือเทียบได้กับเรือนที่ 2 (กดุมภะ) ของจักรราศี  หมายถึง การเงิน, ทรัพย์สิน, ฐานะ, รายได้, สิ่งที่เพิ่มเข้ามา

ความเป็นดอกของคุณ

คุณมักจะดูเป็นคนมีฐานะ หรือมีภาพลักษณ์สุภาพนุ่มนวล ใจเย็น เป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี มีระเบียบแบบแผนที่ยึดมั่นเหนียวแน่น ชอบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าตามแบบสมัยนิยม เคลื่อนไหวเชื่องช้า แต่มีความเป็นมิตรสูง พูดจาไพเราะ

เรื่องราวและเหตุผล

พะยอม หรือพยอม เป็นพรรณไม้ไทยอีกชนิดที่มีลำต้นสูงสง่า ช่อดอกสีเหลืองอ่อน แต่บางครั้งเมื่อมองระยะไกลอาจเห็นเป็นสีขาวอมเขียวได้ ส่งกลิ่นหอมชื่นใจ เป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกตามชื่อคล้องคำว่า ยินยอม อันมีนัยถึงการตกลง การรอมชอม การประสานงานที่ราบรื่น (ในภาษาถิ่นบางครั้งเรียก คะยอม)

เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ความรักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพระราชชายาชาวเชียงใหม่ ด้วยทรงโปรดเกล้าฯ ปลูกต้นพะยอมที่สวนข้างตำหนักเจ้าดารารัศมี และปลูกสำรองอีกที่ข้างพระตำหนักสวนดุสิต ดังทรงมีพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ในเวลาต่อมาว่า

“จะบอกข่าวที่ควรจะยินดีอย่างหนึ่ง ต้นพยอมที่ไปปลูกเรือนนางดาราออกดอกแล้ว นึกว่าแผ่นดินพระจุลจอมเกล้าจะไม่ได้เห็นดอกพยอม ก็มาได้เห็นเช่นนี้จะว่ากระไร สงสัยว่าต้นอื่นจะออกเหมือนกัน”

ตรงกันกับราศีเมถุน (ธาตุลม ราศีคนคู่ สีประจำราศีคือ เหลืองอมเขียว สีม่วง สีม่วงคราม)

หรือเทียบได้กับเรือนที่ 3 (สหัชชะ)  ของจักรราศี หมายถึง เพื่อน, สังคม, การติดต่อนัดหมาย, ความร่วมมือ, การสื่อสาร, การเดินทางใกล้ ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ

คุณเป็นคนที่ดูมีความขัดแย้งในตัวเองทีเดียว ด้านหนึ่งดูปราดเปรียว เจ้าชู้ อ่อนไหว แต่อีกด้านอาจดูหมกมุ่น มีโลกส่วนตัว ไม่ชอบการอยู่ลำพัง มีความสนใจที่หลากหลาย แต่ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือการสื่อสาร คุณมีทักษะในด้านนี้เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะพูด อ่าน เขียน มักเรียกความทึ่งและชื่นชมจากคนอื่นได้ดี

เรื่องราวและเหตุผล

มะลิ เป็นดอกไม้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทย เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาด หอม ร่มเย็น ถูกใช้มากที่สุดในงานมงคล ร้อยมาลัย ไหว้พระ ปรุงเอากลิ่นหอม เป็นเครื่องหมายของความรักและระลึกถึงระหว่างบุตรกับมารดา นิยมปลูกตามบ้านเพื่อเอาเคล็ดนำความชุ่มชื่นบริสุทธิ์ใจมาให้ เชื่อกันว่าหากสุภาพสตรีสูงวัยเป็นผู้ลงมือปลูกจะให้ความเป็นสิริมงคลยั่งยืนนาน

ในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี กล่าวถึงสีของพระบรมสารีริกธาตุชนิด วิปฺปกิณฺณา ธาตุ (ส่วนต่าง ๆ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มิได้คงรูปร่างอยู่เป็นชิ้น) ว่าทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีดอกมะลิตูม สีแก้วมุกดา และสีผงทองคำ

นอกจากนี้ ดอกมะลิยังเป็นไม้ประจำองค์พระนารายณ์ ใช้ในการสรงสนานแสดงความคารวะ ถือว่าเกี่ยวพันกับพื้นฐานชีวิต การถือกำเนิด ดังมีตำนานว่าพระนารายณ์ ซึ่งแปลว่า ผู้กระดิกในน้ำ (ถูกสร้างในน้ำ, อยู่ในน้ำ) เป็นนามหนึ่งของพระพรหมผู้สร้างโลก (น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในการถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง)

จึงตรงกับราศีกรกฎ (ธาตุน้ำ ราศีแห่งความงาม ความเย็น สีประจำราศีคือ สีขาว เขียวปนขาว สีเงิน)

หรือเทียบได้กับเรือนที่ 4 (พันธุ) ของจักรราศี หมายถึง ญาติพี่น้อง, วงศ์ตระกูล, อสังหาริมทรัพย์, ยานพาหนะ, มารดา ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ

หากเป็นหญิงคุณก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ สุภาพ อ่อนน้อม มีบุคลิกแบบสาวไทยโบราณนิดๆ แต่หากเป็นชาย คุณจะเป็นคนยิ้มง่าย ดูไร้พิษสง (แต่จริงๆ มีหรือไม่อีกเรื่องนึง) รักบ้าน รักครอบครัว ผูกพันกับญาติ แต่อีกด้านเป็นพวกช่างจดช่างจำ อารมณ์อ่อนไหว ชอบกินน้ำเย็น
ทานตะวันมีบางชื่อเรียกว่าบัวทอง หรือชอนตะวัน เป็นไม้ล้มลุกขนาดค่อนข้างใหญ่ กลีบดอกสีเหลืองเจิดจ้า มีประโยชน์ทางสมุนไพร เมล็ดรับประทานเป็นของว่างได้ เป็นต้นไม้ที่หันหาแสงอาทิตย์

ในอเมริกาเหนือมีประเพณีของคนพื้นเมือง นำเมล็ดดอกทานตะวันวางไว้บนหลุมฝังศพเพื่อเป็นอาหารในระหว่างการเดินทางของคนตาย ซึ่งในอีกหลายประเทศเชื่อว่าความตายคือการหมุนเวียนของฤดูกาล ก่อนเริ่มชีวิตใหม่

ในเทพนิยายกรีกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางไม้ที่หลงรักเทพแห่งแสงอาทิตย์ เฝ้ามองเขาทุกวันจนเส้นผมกลายเป็นกลีบดอกสีเหลือง ใบหน้าเปลี่ยนเป็นดอกไม้ เป็นที่มาของชื่อวิทยาศาสตร์ของดอกทานตะวัน Helianthus เป็นคำผสม helios ที่แปลว่าดวงอาทิตย์ กับคำว่า anthos ที่แปลว่า ดอกไม้

ความหมายตรงกันได้กับราศีสิงห์ (ธาตุไฟ ราศีแห่งความสง่า ความเบิกบาน เกียรติยศ สีประจำราศีคือ สีเหลือง สีส้ม สีทอง)

หรือเทียบได้กับเรือนที่ 5 (ปุตตะ)  ของจักรราศี หมายถึง เด็ก, บุตรหลาน, บริวาร, สิ่งที่เกิดใหม่, การเริ่มต้น, ความเบิกบานสนุกสนาน ฯลฯ

ความเป็นดอกของคุณ

คุณเป็นคนมีนิสัยเหมือนเด็ก เหมือนลูกหมา ร่าเริง ซน เข้ากับคนง่าย ขี้อวดขี้โม้หน่อยๆ บางคนที่เปิดได้ไพ่ใบนี้ชอบการละเล่นและงานอดิเรกกว่าอื่นใด ชอบความเบิกบานใจ เคลื่อนไหวแคล่วคล่อง มีเพื่อนเยอะ คนรู้จักแยะ และจะไม่สบายใจเลยถ้าไม่มีเงินมากพอในกระเป๋า

สลัดไดเป็นพืชหน้าตาเหมือนตะบองเพชร ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีกิ่งก้านเป็นสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม มีหนามแหลมรอบ ดอกสีเหลืองเล็ก ๆ  ในลำต้นมียางขาวขุ่นเป็นพิษ ในบางถิ่นนิยมใช้เป็นยากัดหูดซึ่งต่อมาถูกห้ามใช้ เพราะมีงานวิจัยพบว่ามีสารร่วมก่อมะเร็งในน้ำยาง หากสัมผัสกับผิวหนัง ทำให้ระคายเคืองเกิดผื่นคันได้

ในคัมภีร์อภัยสันตา ซึ่งเป็นพระคัมภีร์สำคัญในวิชาเวชกรรมไทย มีวิธีปรุงยาด้วยสลัดได 2 ตำรับ คือยาพอกนิ้วเท้าใหญ่ “เอาสลัดได ขมิ้นอ้อย กระเทียมครึ่งหัวบดพอกทั้งกลางวันแลกลางคืน” และ ยารม “เอาตรีกะฏุก กระเทียม เอาสิ่งละ ๑ บาท มหาหิงคุ์ ๔ บาท บดด้วยยางสลัดไดปั้นแท่ง  ยางสลัดไดทาฝ่าเท้า แล้วลมด้วยถ่านไม้สะแก แล้วกินยาต่อไป”

ในวรรณคดีไทยเรื่อง อิเหนา มีความตอนหนึ่งว่า “กระลุมพู่จู่จับกระลำพัก เขาไฟไข่ฟักฟุบอยู่” ในที่นี้ หมายถึงแก่นแข็งภายในต้นสลัดได จะได้มาเมื่อต้นแก่จัด อายุ 10 ปีขึ้นไปตายลง เหลือแก่นแข็งเหมือนไม้แห้งสีน้ำตาล รสขม หอม ส่วนนี้เรียกว่า กะลำพัก หรือ กระลำพัก นำมาใช้เป็นยาในแพทย์แผนไทย

เทียบความหมาย จึงแทนค่าให้กับราศีกันย์ (ธาตุดิน ราศีแห่งการบริการ การรับใช้ สีประจำราศีคือ สีเขียว สีเทาอ่อน สีเหลืองดิน)

หรือเทียบได้กับเรือนที่ 6 (อริ)  ของจักรราศี หมายถึง อุปสรรค ข้อขัดแย้ง สิ่งกีดขวาง ปัญหา การเสียก่อนการได้ฯลฯ

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply